รู้ได้อย่างไร ว่าเป็นกรดไหลย้อน

รู้ได้อย่างไร ว่าเป็นกรดไหลย้อน
  1. เรอเปรี้ยว มีของเหลว รสเปรี้ยว หรือขม และอาจมีกลิ่น หรือรสของอาหารดันขึ้นมาที่คอ
  2. แสบร้อนกลางหน้าอกอาจขึ้นมาถึงในลำคอ
  3. อาการแย่ลงเมื่ออยู่ในท่าก้มต่ำ เอนหลังหรือนอนราบ
  4. มีอาการอื่น ๆ ร่วม เช่น เจ็บคอ มีกลิ่นปาก เสียงแหบ ไอเรื้อรัง ฟันผุกร่อน อาการทางระบบหายใจ

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : อ.นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช