รู้ได้อย่างไรว่าเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด

รู้ได้อย่างไรว่าเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด

เอ็นหัวไหล่ฉีกขาด คือ ภาวะอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นรอบบริเวณไหล่มีการฉีกขาดบางส่วนหรือฉีกขาดตลอดความหนา เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความเสื่อมตามอายุการใช้งานหนัก การเสียดสีของหินปูน หรืออาจเกิดจากอุบัติเหตุ

อาการที่พบบ่อย

  • ปวดเวลาพักหรือเวลานอนตะแคงทับ
  • ปวดเวลายกแขนขึ้นหรือลงในบางท่า
  • มีอาการอ่อนแรงตอนใช้งานหัวไหล่ เช่น การยกแขน
  • ไม่สามารถขยับหัวไหล่ในบางท่าทาง

การรักษา

  • หากเส้นเอ็นฉีกขาดเล็กน้อย รักษาโดยการใช้ยา พักการใช้งาน ปรับพฤติกรรม กายภาพบำบัด
  • หากเส้นเอ็นฉีกขาดมาก จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัด
  • แนวทางการรักษาควรพิจารณาปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ภาวะเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษา หากปล่อยไว้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น มีอาการอ่อนแรง ข้อไหล่ติด ข้อไหล่เสื่อม หรืออาจสูญเสียการเคลื่อนไหวถาวร

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
ที่มา : อ.นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์
ฝ่ายออร์โธปิดิกส์