รู้ให้เท่าทัน “โรคหัวใจ”

รู้ให้เท่าทัน “โรคหัวใจ”

โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 4 ของคนไทย รองจาก โรคมะเร็ง, โรคหลอดเลือดในสมองและโรคปอด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี อันดับโรคหัวใจในคนไทย คือ

1. โรคคลื่นหัวใจ

2. โรคหลอดเลือดหัวใจ

3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

4. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

5. โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

หากมีอาการต้องสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจควรรีบไปพบแพทย์ เช่น มีอาการเหนื่อยง่าย แน่นหน้าอกเป็น ๆ หาย ๆ ใจสั่นเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดปกติ ขาบวม เป็นลมหรือคล้ายจะเป็นลม นอนราบ แล้วอึดอัดจนต้องลุกขึ้นมานั่งช่วงกลางคืน ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : อ.พญ.ศิริพร อธิสกุล