รู้ใช่ว่า! เกี่ยวกับยาหมดอายุ

รู้ใช่ว่า! เกี่ยวกับยาหมดอายุ

วันหมดอายุของยาจะถูกระบุไว้ในวันที่ผลิตยาเพื่อเป็นหลักประกันว่าหากใช้ในระยะเวลาที่กำหนด ยาจะยังคงคุณสมบัติที่ดีในการรักษาโรค ประชาชนตรวจสอบวันหมดอายุของยาจากกล่องยาและแผงยา

  • สถานพยาบาลและร้านยา ครรระบุวันหมดอายุของยาไว้ที่ซองยา

สาเหตุที่อาจทำให้ยาเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุ

  • เก็บยาในที่ขึ้น ร้อน
  • ยาโดนแสงจ้า โดยเฉพาะแสงแดด
  • ยาสัมผัสกับอากาศ (ออกซิเจน) หรือไม่ได้เก็บในภาชนะที่เหมาะสม

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการนำยาหมดอายุมาใช้

  • อาจเกิดพิษจากยา โดยเฉพาะอย่างยิงเตตราชัยคลิน เพราะป็นพิษต่อไต ห้ามใช้โดยเด็ดขาด
  • อาจไม่ออกฤทธิ์ เช่น ยาอมใต้ลิ้น (ในโตรกลีเซอร์ริน) อินซูลิน ยาปฏิชีวนะชนิดน้ำ ยากันชัก วาร์ฟาริน ไทรอยด์ฮอร์โมน ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาหยอดตา เป็นต้น ห้ามใช้ยาเหล่นี้หลังวันหมดอายุ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

Pin It on Pinterest