รู้เหรือไม่? อดอาหารเช้า เกิดผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด

รู้เหรือไม่? อดอาหารเช้า เกิดผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด

อาหารเช้า ช่วยเสริมสร้างพลังงานให้กับร่างกาย และทำให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน ขณะเดียวกันการอดอาหารในมื้อเช้าอาจเป็นภัยเงียบส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ได้

อดอาหารเช้า เสี่ยงโรคอะไรบ้าง?

  • โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ทั้งจากเส้นเลือดแตก
  • และตันในสมอง
  • โรคเส้นเลือดและหัวใจ
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • ความเครียด จากการทำงานผิดปกติของสมอง
  • ส่วนไฮโปธาลามัส (Hypothalamus)
  • และฮอร์โมน

ข้อแนะนำร่วมกับการรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำ

  • ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด ควรรับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมอ
  • เลือกทานอาหารที่ให้พลังงานสูงและมีกากใยสูง เช่น ปลา ผัก และผลไม้

ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2565
ที่มา : ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่