รู้เท่าทัน Burnout ไม่ใช่โรค

รู้เท่าทัน Burnout ไม่ใช่โรค

Burnout หรือ ภาวะหมดไฟในการทำงาน เป็นภาวะครียดทีสสมจกกรทำงานเป็นเวลานานจนไม่สามารถจัดการได้ เป็นภาวะที่พบได้ในคนทำงาน

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้คำนี้เฉพาะในคนทำงาน หมายความว่า ความรู้สึกเป็นลบอะไรหลายอย่าง ที่อาจคล้าย burnout แต่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น เกิดจากครอบครัว คนรัก หรือ เรื่องส่วนตัว ไม่แนะนำให้เรียกว่า burnout

การประเมินภาวะหมดไฟในการทำงาน เป็นการประเมินโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อประเมินตัวบุคคล โดยคำถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • ความอ่อนล้ำทางอารมณ์ ความรู้สึกเป็นลบต่องาน
  • มองโลกในแง่ร้าย
  • ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

สำรวจตัวเองสัญญาณเบื้องต้นว่าคุณอาจอยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงาน

  • รู้สึกว่าวันนี้แย่จัง
  • การทุ่มเทในการทำงานเป็นความสูญเปล่า
  • หมดเรี่ยวหมดแรงตลอดเวลา
  • แม้ทุ่มเทเวลาทำงานทั้งวัน ยังรู้สึกว่างานท่วมทัน
  • สิ่งที่ทำไม่ได้รับการยอมรับ ไม่ได้รับความสำคัญ ไม่ได้รับการยกย่อง
  • สิ่งที่ทำไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงใด ๆ

หากมีอาการเหล่านี้ควรหาวิธีผ่อนคลาย หรือเปลี่ยนกิจกรรมที่ทำ เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนอารมณ์หรือความรู้สึกให้ดีขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ที่มา : ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล