รู้เท่าทัน มะเร็งปากมดลูก

รู้เท่าทัน มะเร็งปากมดลูก

ปัจจัยเสี่ยง

  • เคยมีเพศสัมพันธ์ (ทางรับเชื้อไวรัส เอชพีวี/HPV เชื้อที่เป็นสาเหตุทำให้เซลล์ปากมดลูกเปลี่ยนแปลง)
  • มีหรือเคยเปลี่ยนคู่นอนหลายคน (เพิ่มโอกาสการรับเชื้อไวรัส เอชพีวี/ HPV)
  • ได้รับควันบุหรี่ (ไม่ว่าจะสูบเอง หรือ จากคนรอบข้าง)
  • รับยากดภูมิคุ้มกัน

อาการเตือน

  • ตกขาวผิดปกติ
  • เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
  • ในบางรายอาจไม่มีอาการเตือนให้สังเกตได้ จึงควรไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ด้วยการฉีดวัดชีน เพศหญิงจึงควรรับวัคชีนเมื่อถึงกำหนด

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล