รู้เท่าทันภัยร้ายไข้หวัดใหญ่

รู้เท่าทันภัยร้ายไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่พบได้ในคนทุกวัย พบบ่อยในฤดูฝนและฤดูหนาว คนกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และมีอาการรุนแรง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงวัย คนอ้วน หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

อาการ

1. ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ และมีอาการหวัด

2. ผู้ปวยกลุ่มเสี่ยงอาจเกิด ภาวะแทรกซ้อนทางปอดได้

การรักษา

1. เช็ดตัวลดไข้และกินยาพาราเซตามอล

2. ดื่มน้ำให้เพียงพอ พักผ่อนมากๆ

3. ให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หรือมีภาวะแทรกซ้อน

การป้องกัน

1. หลีกเลี่ยงเข้าไปในที่ชุมชน

2. ล้างมือบ่อยๆ และปิดหน้ากากอนามัยเมื่อป่วย

3. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปและผู้ใหญ่ โดยเพาะคนกลุ่มเสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

Pin It on Pinterest