รู้หรือไม่ “อ้วน” ทำร้าย “ผิวหนัง”

รู้หรือไม่ “อ้วน” ทำร้าย “ผิวหนัง”

ผู้มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน มีความเสี่ยงเกิดโรคทางผิวหนังได้ง่ายและพบมากกว่าคนปกติ

สาเหตุ

  1. ร่างกายขยาย
  2. ร่างกายสูญเสียน้ำ
  3. ไขมันหนา / ร่างกายระบายของเสีย
  4. ทางหลอดเลือดน้ำเหลืองไม่สะดวก
  5. เส้นเลือดฝอยที่ผิวหนังหดและขยายผิดปกติ

อาการ

  1. ผิวหนังเสียดสีเกิดแผลง่าย
  2. ผิวหนังแห้ง แดง อักเสบ
  3. ซอกพับอับชื้น
  4. ติดเชื้อที่ผิวหนังง่ายและหายช้า

เมื่อลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนแล้ว อาการต่าง ๆ จะดีขึ้นตามลำดับ ควรลดความอ้วนอย่างถูกวิธี ด้วยการปรับพฤติกรรมการกิน และออกกำลังกาย

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562

ที่มา : รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร