รู้หรือไม่? ทำไมลูกตัวเหลือง

รู้หรือไม่? ทำไมลูกตัวเหลือง

อาการตัวเหลืองเกิดจากสารสีเหลืองในเลือดที่เรียกว่า “บิลิรูบิน” มักสังกตได้ที่ผิวหนังตั้งแต่อายุ 2-3 วันแรก

สาเหตุ

ภาวะตัวเหลืองธรรมชาติ เด็กทารกมีเม็ดเลือดแดงจำนวนมากและอายุสั้นกว่าผู้ใหญ่ จึงแตกสลายเยอะกว่า และตับเด็กยังกำจัดสารบิลิรุบินได้ไม่ดี

ภาวะตัวเหลืองจากนมแม่ เกิดได้ประมาณร้อยละ 10 ของเด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่เพียง อย่างเดียว หากตัวเหลืองมากอาจต้องงดนมแม่ชั่วคราว 24-48 ชั่วโมงแล้วจึงกินต่อได้

ภาวตัวเหลืองจากโรค หรือภาวะผิดปกติอื่น ๆ เช่น หมู่เลือดแม่และลูกไม่เข้ากัน รูปร่างเม็ดเลือดแดงผิดปกติแต่กำเนิด โรคพันธุกรรมชนิดเม็ดเลือดแดงพร่องเอนไซม์ จี 6 พีดี มีการติดเชื้อ และ/หรือ ท่อน้ำดีอุดตัน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

ที่มา : อ.พญ.อังควิกา ทรัพย์รุ่งเรือง