รู้ระวังมะเร็งเต้านม ภัยร้ายใกล้ตัวสตรี

รู้ระวังมะเร็งเต้านม ภัยร้ายใกล้ตัวสตรี

พบบ่อยเป็นอันดับ 1 ของหญิงไทย ในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป สตรีอายุ 20 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจเช็คมะเร็งเต้านมทุกปื มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ ในรพ.จุฬาลงกรณ์มากกว่า 600 ราย/ปี

กลุ่มเสี่ยง

1. โรคบางชนิดของเต้านม เช่น เนื้องอกหรือซีสต์

2. เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน

3. มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง

4. มีบุตรคนแรกเมื่ออายุมากกว่า 30 ปื

5. ความบกพร่องของสารพันธุกรรม เช่น ผู้ที่มียืน BRCA1 หรือ BRCA2

6. มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง

7. เคยได้รับการฉายรังสีบริเวณทรวงอก ก่อนอายุ 30 ปีจากโรคอื่น เช่น มะร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น

หากคลำใต้ก้อนในเต้านม มีสารเหลวหรือเลือดออกจากหัวนม ผิวหนังหรือหัวนมบุ๋มหรือเป็นสะเก็ดให้พบแพทย์ทันที โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

Pin It on Pinterest