รู้ทัน รักษาไว ม้ะเร็งหลังโพรงจมูก

รู้ทัน รักษาไว ม้ะเร็งหลังโพรงจมูก

เป็นหนึ่งในมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่พบบ่อยในประเทศไทย มักพบในช่วงอายุ 30-60 ปี โดยพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 3 เท่า

ปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งหลังโพรงจมูก

1. การติดเชื้อเรื้อรังของไวรัส EBV (Epstein-Barr Virus)

2. พันธุกรรมที่มีความเสี่ยง

3. พฤติกรรมและสารก่อมะเร็ง เช่น การรับประทานของหมักดอง ปลาเค็ม เป็นเวลานาน รวมถึงการสูบบุหรี่

อาการที่ต้องระวังสำหรับมะเร็งโพรงจมูก

  • มีก้อนที่คอโต
  • มีอาการทางจมูก เช่น คัดแน่นจมูก มีเลือดปนในเสมหะหรือน้ำมูก
  • มีอาการหูอื้อ
  • มีอาการทางระบบประสาท เช่น หน้าชา มองเห็นภาพซ้อน

มะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อการรักษาได้ดี ถ้าให้การรักษาตั้งแต่ระยะแรก ดังนั้นหากมีอาการข้างต้นในลักษณะรื้อรัง ไม่หายจากการรักษาเบื้องต้น ควรมาพบแพทย์หู คอ จมูก เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565
ที่มา : อ. นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา