รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง โรคใกล้ตัวของคนสูงวัย

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง โรคใกล้ตัวของคนสูงวัย

🧠 โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นภาวะที่สมองสูญเสียการทำงานบางส่วนอย่างเฉียบพลันจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือจากหลอดเลือดสมองแตก มี 2 ชนิด

1. โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

2. โรดหลอดเลือดสมองแตก หรือเลือดออกในสมอง

ถ้ามีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็น โรคหลอดเลือดสมอง ไม่ควรรอดูอาการ ควรรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

🧠 หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดลือดสมอง

1. ควรพบเพทย์เพื่อตรวจติดตามอาการผิดปกติ

2. รับประทานยาเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง

3. ป้องกันการกลับเป็นซ้ำอย่างสม่ำเสมอ

4. ไม่หยุดรับประทานยาเอง แม้ไม่มีอาการแสดงใด ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563
ที่มา : ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)

Pin It on Pinterest