รู้ทันภาวะคลอดยาก

รู้ทันภาวะคลอดยาก

กลุ่มเสี่ยง

พันธุกรรม โรคเบาหวาน ระยะประเมิน ช่วงอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ เป็นต้นไป

เด็กอยู่ในท่าผิดปกติ ระยะประเมิน ช่วงอายุครรภ์ 36 สัปดาห์เป็นต้นไป ท่าปกติ คือ ท่าหัวนอนคว่ำ กระหม่อมหันมาด้านหน้า มีศีรษะเป็นส่วนนำ ท่าผิดปกติ ได้แก่ ท่าหงาย คือ ศีรษะเด็กผิดท่า ท่าขวาง คือ เด็กนอนขวางท้อง ท่าก้น คือ ก้นนำ

คุณแม่เชิงกรานแคบ ส่วนสูงน้อยกว่า 140 เซนติเมตร เคยประสบอุบัติเหตุเชิงกราน หรือมีประวัติเชิงกรานหัก หากเจ็บครรภ์ก่อนถึงกำหนดคลอด หรือ อาการผิดปกติอื่น ๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

การดูแลตนเองในกลุ่มเสียงโรคเบาหวาน ลดการบริโภคของหวาน มัน มากเกินไป ควบคุมอาหารอย่างเข้มงวด

ภาวะคลอดยากไม่มีอาการระบุบ่งบอกชัดจน กลุ่มเสี่ยงจึงจำเป็นต้องสังเกตตนเองอย่างใกล้ชิด หากเจ็บครรภ์ก่อนถึงกำหนดคลอด หรืออาการผิดปกติอื่น ๆ ควรรีบพบแพทย์ทันที

ที่มา : รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย