รู้จัก เข้าใจ ไวรัสโควิด-19 “โอมิครอน”

รู้จัก เข้าใจ ไวรัสโควิด-19 “โอมิครอน”

ทำไมไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจึงมีแนวโน้มความรุนแรงของโรคลดลง

1. พบการติดเชื้อในเด็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ทั้งนี้ อาการมักจะรุนแรง ขึ้นตามอายุที่มากขึ้น
2.ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ใด้รับวัคซีนแล้ว อาการของโรคจึงลดลง
3. การศึกษาในสถานการณ์จริง เช่น ในแอฟริกาใต้ พบว่าไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนรุนแรงน้อยกว่า เดลต้า
4. จากการศึกษาในเซลล์ทดลอง ไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนชอบเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนต้นมากกว่าเนื้อเยื่อปอด เป็นเหตุให้ไวรัสลงปอดได้น้อยกว่า

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565
ที่มา : ศ. นพ. ยง ภู่วรวรรณ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก