รู้จักโรคที่เป็นสาเหตุหล็ก ของภาวะเวียนศีรษะในผู้สูงอายุ

รู้จักโรคที่เป็นสาเหตุหล็ก ของภาวะเวียนศีรษะในผู้สูงอายุ

โรคที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะเวียนศีรษะในผู้สูงอายุ คือ โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน ( Bppv benign positional postural vertigo )

ความแตกต่างของภาวะเวียนศีรษะโดยทั่วไป กับโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนภาวะเวียนศีรษะโดยทั่วไปผู้สูงอายุจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อล้มตัวลงนอน แต่โรคตะกอนหินปูนชั้นในเคลื่อนนั้นเมื่อมีการขยับตำแหน่งของศีรษ: เช่น เมื่อผู้สูงอายุขยับศีรษะไปทางด้านซ้าย-ขวา จะล้มตัวลงนอนหรือกำลังจะลุกจากเตียงนอนจะทำให้มีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุนเพิ่มมากขึ้นและไม่สามารถล้มตัวลงนอนลงไปจนสุดได้

โรคตะกอนในหูชั้นในเคลื่อนมีสาเหตุ ดังนี้

ความเสื่อมของหู ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ตะกอนหินปูนจากเดิม ที่อยู่ในตำแหน่งดี เกิดการหลวม ที่อยู่ในตำแหน่งดี เกิดการหลวม

ศีรษะกระแทก หรือได้รับการกระทบกระเทือน ที่บริเวณหู หรือศีรษะ

การรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู จะช่วยให้ผู้สูงอายุหายขาดจากภาวะนี้ได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบาดเจ็บร้ายแรงจากการพลัดตกหกล้ม

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา