รู้จักโรคกระดูกงอักของเท้าด้านใน (accessory navicular)

รู้จักโรคกระดูกงอักของเท้าด้านใน (accessory navicular)

โรคกระดูกงอกของเท้าด้านใน ที่จริงแล้วไม่ใช่กระดูกงอก แต่เป็นความผิดปกติของการพัฒนาการโดยกระดูกของเท้าด้านในที่มีชื่อว่ากระดูก navicular ซึ่งโดยปกติแล้วเกิดจากกระดูก 2 ชิ้นมาเชื่อมกันแต่ในประชากรบางส่วน (อาจพบได้ถึงร้อยละ 10) มีการไม่เชื่อมของกระดูก 2 ชิ้นนี้ ทำให้เกิดลักษณะความผิดปกติเป็นปุ่มกระดูกงอกนูนขึ้นมาบริเวณเท้าด้านใน

อาการ

มีปุ่มกระดูกงอกนนขึ้นมาบริเวณเท้าด้านใน ทำให้เกิดการระคายเคืองภายในรองเท้า ร่วมกับมีอาการปวดจากการใช้งานหรือหลังจากเกิดอุบัติเหตุร่วมด้วย ในบางรายอาจพบร่วมกับภาวะเท้าแบน

การรักษา

  • ปรับรองเท้าให้มีขนาดและลักษณะที่พอเหมาะเพื่อลดการระคายเคือง
  • ควรงดการใช้เท้าเมื่อมีอาการปวดจากการใช้งานหรืออุบัติเหตุ
  • ปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินและให้การรักษาตามความเหมาะสม แพทย์อาจพิจารณารักษา โดยวิธีอนุรักษ์ คืองดการใช้งานข้อเท้าร่วมกับการให้ยารับประทาน หรือโดยการผ่าตัดหากจำเป็น

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564
ที่มา : อ. ดร. นพ.จิรันดร์ อภินันทน์
ฝ่ายออร์โธปิดิกส์