รู้จักยาภูมิต้านทานมะเร็งให้ถูกต้อง

รู้จักยาภูมิต้านทานมะเร็งให้ถูกต้อง
  1. ยาภูมิต้านทานรักษามะเร็ง เป็นโปรตีนที่เรียกว่า “แอนติบอดี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิต้านทาน
  2. แอนติบอดีเข้าไปทำให้เม็ดเลือดขาวที่เคยถูกกดการทำงาน กลับมาทำงานเพื่อทำลายเซลล์ร้ายได้ปกติ
  3. ยายังใหม่ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีค่าใช้จ่ายสูง
  4. ยาเป็นหนึ่งวิธีในการรักษาหลักที่เป็น ทางเลือกเพิ่มเติมจากการรักษาในปัจจุบัน เช่น การผ่าตัดเนื้อร้าย การฉายแสง การใช้เคมีบำบัด

กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนายาที่เป็นของประเทศไทยเอง เพื่อให้รักษาลดลง และเพิ่มโอกาสในการรักษาให้คนไทยเข้าถึงได้มากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล