รังสีรักษาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

รังสีรักษาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

รังสีรักษา คือ การใช้รังสีเอกซ์พลังงานสูงทำลายสารพันธุกรรมของเซลล์มะเร็ง โดยทั่วไปรังสีจะเริ่มออกฤทธิ์หลังรับการรักษาประมาณ 1 เดือน ก้อนมะเร็งจึงเริ่มยุบ

การรักษามะเร็งด้วยรังสีรักษา

  1. การฉายรังสีรักษา
    แม้เป้าหมายคือการทำลายเซลล์มะเร็ง แต่อาจกระทบกับเซลล์ปกติที่อยู่ข้างเคียง การฉายรังสีรักษาแต่ละครั้งจึงต้องใช้ในปริมาณน้อยและแบ่งการรักษาเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ เพื่อให้เซลล์ปกติข้างเคียงซึ่งถูกรังสีสามารถซ่อมแซมตัวเองได้
  2. การประเมินผลการตอบสนองต่อการฉายรังสี
    ส่วนใหญ่แพทย์จะประเมินการยุบตัวของก้อนมะเร็งเมื่อครบ 3 เดือนหลังฉายรังสีเสร็จ
  3. การเพิ่มประสิทธิภาพของรังสีรักษา
    การให้ยาเมีบำนัดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการฉายรังสีในมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งศีรษะและลำคอ มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งปากมดลูก

ผลข้างเคียงจากการฉายรังสี

ผลข้างเคียงจากการฉายรังสีมีผลในระยะสั้นขึ้นอยู่กับบริเวณของอวัยวะปกติที่ได้รับรังสี โดยจะกระทบต่อเซลล์ที่แบ่งตัวไว เช่น ผิวหนัง เส้นผม เยื่อบุในช่องปาก หรือลำไส้ ซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 หลังเริ่มการฉายรังสีเป็นต้นไป

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล