รับมืออย่างไร เมื่อเด็กประสบอุบัติเหตุ

รับมืออย่างไร เมื่อเด็กประสบอุบัติเหตุ
  1. ภาวะเลือดออก – ห้ามเลือดโดยใช้ผ้าก๊อช สำลี หรือผ้ละอาดกดบริวณแผล – เมื่อเลือดหยุด ให้ทำความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อ (เช่น ยาโพวิดีน) หรือน้ำเกลือ – ปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์หรือผ้าพันแผล – กรณีเป็นแผลใหญ่หรือเลือดออกไม่หยุด ควรรีบพบแพทย์
  2. อาการบวม – ประคบด้วยน้ำแข็งหรือผ้าเย็นบริเวณที่มีอาการบวม โดยฉพาะใน 24 ชั่วโมงแรก เพื่อให้เลือดหยุด – หลัง 24 ชั่วโมง ใช้น้ำอุ่นประคบเพื่อให้ลือดที่คั่งอยู่ดูดซึมกลับเร็วขึ้น – กรณีขวมที่แขนหรือขา ควรหลีกลี่ยงการใช้งาน ใช้ผ้าพัน และยกแขนหรือขาข้างนั้นให้สูงขึ้น
  3. อาการบาดเจ็บที่ศีรษะ — กรณีเด็กยังรู้สึกตัวดี มักไมีอันตรายรุนแรง แต่ควรเฝ้าสังเกตว่ามีอาการปวดศีรษะซึมลง และอาเจียนพุ่งภายใน 48-72 ชั่วโมงหรือไม่ หากมีอาการเหล่านี้ ต้องรีบพบแพทย์เพราะอาจมีภาวะเลือดออกในสมอง – กรณีเด็กหมดสติ ต้องรีบพบแพทย์แม้ว่าในเวลาต่อมาจะรู้สึกตัวเป็นปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

Pin It on Pinterest