รับมืออย่างไร เมื่อลูกน้อยชักจากไข้สูง

รับมืออย่างไร เมื่อลูกน้อยชักจากไข้สูง

“ชักจากไข้สูง” เป็นภาวะร่งด่วนทางการแพทย์ เด็กจะมีไข้สูง มีอาการชักกระตุกนานไม่เกิน 2-3 นาที และมักหยุดชักได้เอง

มักพบใน

1. เด็กที่มีไช้สูง 38.5 ขึ้นไป จากโรคติดเชื้อบางอย่าง เช่น ไช้หวัด ท้องเสีย

2. พบบ่อยในเด็กอายุ 6 เดือน – 6 ปื

3. มักชักเมื่อเป็นไข้วันแรกหรือวันที่ 2

รักษาเบื้องต้น

1. นำเด็กนอนบนที่ราบ

2. ระวังอย่าให้เด็กกัดลิ้น

3. รีบเช็ดตัวเพื่อลดไข้

4. เมื่อเด็กรู้ตัวแล้ว สามารถให้ยาลดไข้ได้

5. พาเด็กไปพบแพทย์

การป้องกัน

1. หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กได้รับเชื้อโรค เช่น พาไปในที่ชุมชน

2. ฉีดวัคซีนสำหรับโรคที่ป้องกันได้ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคชีนอีสุกอีใส

3. เมื่อเด็กมีไช้สูง ต้องรีบเช็ดตัวให้ไช้ลดลงโดยเร็ว

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

Pin It on Pinterest