รับมือกับ “โคโรนา” อย่างตระหนัก แต่ไม่ตระหนก

รับมือกับ “โคโรนา” อย่างตระหนัก แต่ไม่ตระหนก

สถานการณ์ปัจจุบันนับเป็นช่วงที่ประเทศไทยและทั่วโลกพบจำนวน ผู้ป่วยมากขึ้นจากมาตรการการเฝ้าระวังและมีการส่งตรวจยืนยันเชื้อ ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสถานการณ์ขณะนี้อยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด และต้องร่วมมือกันในการควบคุมการติดเชื้อ

ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 3% ซึ่งเมื่อเทียบกับโรคเมอร์ส หรือโรคชาร์ส ถือว่าน้อยกว่าหลายเท่า

การติดต่อ ผ่านละอองฝอยจากการไอ หรือจาม การสัมผัสสารคัดหลั่ง

ระยะเวลาฟักตัวของเชื้อ ประมาณ 2 – 14 วัน

ระยะเวลาแพร่กระจาย ไวรัสโคโรนาเป็นเชื้อที่ออกมาพร้อมสารคัดหลั่ง ดังนั้นในอากาศ เมื่อไอหรือจามออกมาจะตกลงพื้น โดยมีอายุในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ยาวนานข้ามวัน

วิธีฆ่าเชื้อ สามารถกำจัดได้ด้วยการล้างมือด้วยสบู่ธรรมดา หรือ แอลกอฮอล์เจล

การปฏิบัติตน

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่ล้างมือ
  • ล้างมือเป็นประจำ และทุกครั้งหลังสัมผัสกับสิ่งของ เช่น เมื่อกดลิฟท์ หรือ จับราวบันได
  • ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อต้องเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน
  • ผู้ป่วยที่มีอาการ ไอ หรือ จาม ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

จากสถานการณ์ปัจจุบันแพทย์ผู้เชี่ยวขาญแนะนำประชาชนอย่าตื่นตระหนก หมั่นเฝ้าระวังและไม่พาตนเองข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น เดินทางไปประเทศจีน ลดการอยู่ ในที่ชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อต้นตอของโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล