รับมือกับความเครียดในยุดโควิด-19

รับมือกับความเครียดในยุดโควิด-19

ความเครียดและความวิตกกังวลกับสถานการณ์รอบด้านถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่มาพร้อมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจได้ โดยหมั่นสังเกตตนเองและคนรอบข้าง เตรียมพร้อมรับมือกับความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

 • หมั่นสำรวจตนเองว่ามีความครียดอยู่ในระดับใด หากมีอาการเครียดรุนแรงควรรับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ เช่น
  • อาการใจสั่น
  • หายใจไม่ถนัด
  • ปวดหัว หรือปวดท้อง
  • บางรายอาจมีอาการนอนไม่หลับ หรือมีความทรมานทางจิตใจ
 • ศึกษาข้อมูลกี่ยวกับโรคและติดตามสถานการณ์สม่ำเสมอ
 • หากพบว่าตนเองติดตามข่าวสารจนเกิดความเครียดมากกว่าเดิม ควรลดความถี่ในการติดตามข่าวสารลง และเลือกรับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
 • ทดลองใช้วิธีการจัดการความเครียดที่เคยใช้ได้ผลในสถานการณ์ปกติมาปรับใช้
 • ปรับตัวใช้วิถีชีวิตแบบ NEW NORMAL
  • รักษาความสะอาด ล้างมือบ่อย ๆ
  • สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
  • พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ที่มา : อ.นพ.พร กิสยากร