ระยะเฝ้าระวังการเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยโควิด-19

ระยะเฝ้าระวังการเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยโควิด-19

สัปดาห์ที่ 1

มีอาการ อาการอาจแยกไม่ได้จากปอดอักเสบจากเชื้ออื่น ๆ ผู้ป่วยบางรายเกิดภาวะปอดอักเสบจากเชื้อลงปอดได้ตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากเริ่มอาจจะมีอาการดีขึ้นแต่บางรายอาจมีอาการทธุดลงจนเกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรง

สัปดาห์ที่ 2

ผู้ป่วยบางรายมีอาการทรุดลงจนเกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงและอาจตามมาด้วยภาวะหายใจล้มเหลวฉับพลัน ผู้ป่วยส่วนหนึ่งต้องใช้ออกซิเจนอัตราไหลสูงหรือได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น สาเหตุเกิดจากการตอบสนองของภาวะภูมิคุ้มกันที่มากกว่าปกติ

สัปดาห์ที่ 3

ผู้ป่วยบางรายที่ภาวะปอดอักเสบจากโควิด-19 เริ่มดีขึ้นและมีอาการทรุดลงอีกครั้ง หรือ บางรายอาจมีอาการที่ทรุดลงเรื่อย ๆ ซึ่งเกิดจากภาวะปอดอักเสบที่อาจเกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัส สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากการอักเสบของปอดที่กระตุ้นจากการติดเชื้อไวรัส

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.นพพล ลีลายุวัฒนกุล