ระบายอากาศในบ้านลดการสะสมเชื้อโรคโควิด-19

ระบายอากาศในบ้านลดการสะสมเชื้อโรคโควิด-19

การหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศชนิดต่าง ๆ โดยการเปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ จะช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคโควิด-19 และทำให้อากาศภายในบ้านมีการถ่ายเทเพิ่มมากขึ้น

การใช้เครื่องปรับอากาศในบ้าน


หมั่นตรวจเช็กระบบกรองอากาศให้ทำงานอย่างปกติ และควรล้าง
ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ โดยเฉพาะหากมีผู้ป่วยโควิด-19ภายในบ้าน ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยใช้พัดลมและเปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อระบายอากาศแทน

การใช้พัดลมเพื่อช่วยระบายอากาศ

การใช้พัดลมประเภทต่าง ๆ เช่น พัดลมตั้งพื้น จะช่วยระบาย
อากาศภายในที่พักอาศัยออกทางประตู หน้าต่าง ทำให้อากาศภายในบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ปิดทีบ มีการถ่ายเทอากาศเข้า-ออกได้ดีขึ้น

ข้อควรระวัง

  1. ไม่เปิดพัดลมในลักษณะจ่อบริเวณใบหน้า หากอากาศมีเชื้อโรคโควิด-19 ปนเปื้อน เชื้ออาจเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะการสูดหายใจเข้าไปโดยตรง
  2. เลี่ยงการใช้พัดลมเพดานทุกชนิด โดยเฉพาะบ้านที่มีลักษณะปิดทีบ เนื่องจากหากมีเชื้อโรคโควิด-19 ปนเปื้อนอยู่ แรงลมของพัดลมเพดานจะทำให้เชื้อโรคในอากาศฟุ้งกระจายมากขึ้น

คำแนะนำจากแพทย์

บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ใช้เครื่องปรับอากาศ แนะนำให้เปิดพัดลมดูดอากาศร่วมด้วย และควรเปิดประตูหรือหน้าต่างเป็นประจำทุกวัน เพื่อนำอากาศสะอาดที่ไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้ามาแทนที่อากาศในห้องระบบปิดที่มีอากาศไม่ถ่ายเท นอกจากนี้การเปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องเข้ามาภายในตัวบ้านยังช่วยให้แสงแดดทำลายเชื้อไวรัสได้ดีขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้พักอาศัย

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2564
ที่มา : รศ.(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล