“ยาแก้ท้องผูก” เลือกใช้ให้ถูกชีวิตปลอดภัย

“ยาแก้ท้องผูก” เลือกใช้ให้ถูกชีวิตปลอดภัย

ยาระบายชนิดเพิ่มใยอาหาร ลักษณะเป็นผง ชงละลายกับน้ำ เช่น ฟัยโบเจล/ มิวซิลิน เอสเอฟ/ แพลนทาเบ็น/ เป็นยาระบายที่ปลอดภัยหากใช้อย่างถูกวิธี

ยาระบายชนิดดึงน้ำเข้าสู่ลำไส้ เช่น เอ็มโอเอ็ม (มิลค์ ออฟ แมกนีเซีย)/ แลคตูโลส/ ข้อเสีย สูญเสียกลือแร่ ช่น โปแตสเซียมและโซเดียม

ยาระบายชนิดที่ช่วยทำให้อุจจาระนุ่ม เช่น มอร์กาแลกซ์/ ไดอิอกตอล/ คูนนนเลท/ ลูเช็ทต้า/ มีประสิทธิภาพต่ำ

ยาระบายที่กระตุ้นการบีบตัวของลำใส้ เช่น ดัลโคแลกซ์/ มะขามแขก (เซนน่า)/ มีผลข้างเคียงหลายประการ และอาจเป็นอันตรายต่อตับ ไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน

แนะนำให้ผู้ที่ท้องผูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และใช้ยาเท่าที่จำเป็น เช่น ใช้เมื่อมีอาการท้องผูกติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล