ยาเลิกเหล้า ใช้ผิดๆถึงตายได้

ยาเลิกเหล้า ใช้ผิดๆถึงตายได้

ยาเลิกเหล้า คือ ยา “โดซัลฟิแรม” เป็นยาที่แพทย์ใช้รักษาโรคติดสุราเรื้อรัง หากดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแม้เพียงปริมาณเล็กน้อยจะทำให้เกิดอาการไม่สบายได้อย่างมาก จึงห้ามใช้ยานี้ขณะเกิดพิษจากแอลกอฮอล์และผู้ใช้ยาต้องรู้ว่ากำลังใช้ยานี้อยู่ แพทย์มีหน้าที่แจ้งให้ญาติรับรู้เรื่องนี้ด้วยเพื่อไม่ให้มีการนำยาไปใช้ในทางที่ผิด

อาการข้างเคียง

  1. เหงื่อออกเต็มใบหน้า
  2. อาเจียนอย่างรุนแรง
  3. เจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็ว
  4. อ่อนเพลีย ตามัว หายใจลำบาก

บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ยาโดซัลฟิแรม ไม่ได้ช่วยให้เลิกเหล้าได้ด้วยวิธีการซื้อยามาใช้เอง ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

Pin It on Pinterest