ยาอมแก้เจ็บคอผสมเอ็นเสด ไม่ใช่ขนมหวาน

ยาอมแก้เจ็บคอผสมเอ็นเสด ไม่ใช่ขนมหวาน

ยาอมแก้เจ็บคอบางชนิดมี “เอ็นเสด” เป็นส่วนประกอบ จัดเป็น “ยาอันตราย” ตามกฎหมาย ผู้ต้องการใช้ยาต้องได้รับการซักถามประวัติก่อนซื้อยาอย่างละเอียดจากเภสัชกร เพื่อประเมินความเสียง

ข้อควรระวัง

 1. หากมีประวัติเป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ควรแจ้งให้เภสัชกรทราบ
 2. แจ้งเภสัชกรทราบทุกครั้งว่ใช้ยาชนิดใดอยู่ เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาลดความดันเลือด ยาเบาหวาน ยาปฏิชีวนะในกลุ่มควีโนโลนส์
 3. งดใช้ยากับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 4. ห้ามอมยาเกิน 5 เม็ด ภายใน 24 ชั่วโมง
 5. ห้ามใช้เกิน 3 วันติดต่อกัน
 6. เว้นระยะอย่างน้อย 3 ชั่วโมงในการอมยาแต่ละเม็ด
 7. ไม่อมยาค้างไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง ควรขยับเม็ดยาไปเรื่อย ๆ
 8. ไม่ใช้ร่วมกับยาเอ็นเสดชนิดอื่น
 9. หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจชักนำอาการปวดศีรษะ
 10. หากมีผื่นขึ้นให้หยุดยา และควรพบแพทย์ทันที
 11. หากมีการติดเชื้อที่ผิวหนัง หรือ การติดเชื้อที่ผิวหนังลุกลามขึ้น ควรพบแพทย์ทันที
 12. ห้ามใช้ในผู้ให้นมบุตร ผู้มีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง โรคตับ โรคไต ภาวะหัวใจล้มหลว ความดันเลือดสูง
 13. หากใช้ร่วมกับสเตียรอยด์ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด(วอร์ฟาริน) ยาต้านการซึมเศร้กลุ่ม SSR (ฟลูออกซิที่น เซอร์ทราลีน) ยาต้านการจับตัวเป็นกลุ่มของเกล็ดเลือด (แอสไพริน โคลพิโคเกรล) อาจมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้
 14. ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้ หากป็นผู้แพ้เอ็นเสดอาจได้รับอันตรายถึงชีวิต

ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล