ยาภูมิต้านทานรักษามะเร็ง รักษามะเร็งอะไรบ้าง

ยาภูมิต้านทานรักษามะเร็ง รักษามะเร็งอะไรบ้าง

ในปัจจุบันองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกรับรองให้ใช้รักษามะเร็งได้ ดังนี้

มะเร็งไต มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

มะเร็งผิวหนัง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับ

มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปากมดลูก

ผลการรักษาได้ผลประมาณร้อยละ 20-30 แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยในผู้ป่วยแต่ละราย

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล