ยาคลอโรควิน อย่าซื้อมาใช้เอง

ยาคลอโรควิน อย่าซื้อมาใช้เอง

ยาคลอโรควิน (Chloroquine) ใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ หลายโรค เช่น การป้องกันและรักษาโรคมาลาเรีย การรักษาโรคติดเชื้ออะมีบา หรือการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ซึ่งในปัจจุบันแพทย์ได้นำมาทดลองใช้รักษาโรคโควิด-19 โดยใช้ร่วมกับยาอื่นอีกหลายชนิด

ผลข้างเคียงของคลอโรควิน

  • ผื่นผิวหนังชนิดรุนแรง
  • เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
  • ปวดเกร็งท้อง ท้องเสีย
  • ผมร่วง
  • หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม
  • อาจทำให้ตาบอด
  • การได้ยินลดลง (หูหนวก)
  • หัวใจล้มเหลว หัวใจเสียจึงหวะ (อาจหยุดเต้นอย่างฉับพลัน)
  • น้ำตาลในเลือดต่ำจนอาจหมดสติและเสียชีวิตได้

คลอโรควินเป็นยาที่มีอันตรายร้ายแรงหลายประการ ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ ประชาชนอย่าซื้อยากลุ่มนี้มาใช้เองด้วยความเข้าใจผิดว่าจะช่วยป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล