ยาข้างกายในวันเดินทาง

ยาข้างกายในวันเดินทาง

ท้องเสีย ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นน้ำ

  • ยาผงถ่าน ผงเกลือแร่โออาร์เอส ยาโลเพอราไมด์

ปวดท้องแบบบิด ๆ

  • ยาคลายการบีบตัวของลำใส้ เช่น ไฮออสซีน

คลื่นไส้ อาเจียน

  • ยาปรับการเคลื่อนไหวของลำไส้ (เช่น เมโทโคลปราไมด์ หรือดอมเพอริโดน)

มีไข้ ปวดหัว ปวดเมื่อย เจ็บคอ

  • พาราเซตามอล

แผลเลือดออกทั่วไป

  • อุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้น ยาใส่แผลสด เช่น โพวิโดนไอโอดีน

เมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน

  • ยาไดเมนไฮดริเนท

ท้องอืด แน่นท้อง เรอบ่อย ๆ

  • ยาลดกรดในกลุ่มโอเมพราโชล ยาขับลมในกลุ่มไซเมทิโคน

ยาประจำตัว

  • เช่น หากเป็นโรคภูมิแพ้ควรพกยาแก้แพ้ชนิดง่วงน้อยไว้ด้วย

อ่านฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้ง และคำนึงถึงการใช้ยาอย่างเหมาะสมกับผู้ใช้ยาแต่ละราย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล