มาลาเรียถ้าป้องกันตัว ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

มาลาเรียถ้าป้องกันตัว ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

โรคมาลาเรีย พบการระบาดกว้างขวางในพื้นที่เขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก พื้นที่ระบาด ได้แก่ ป่าเขา น้ำตก แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงตะเข็บชายแดน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการเกิดโรคบ่อยที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ บริเวณชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรมเสี่ยง : การเดินป่า ตั้งแคมป์ หรือ ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีแหล่งน้ำ

คำแนะนำ

  1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยธรรมชาติยุงก้นปล่องมักจะออกหากินในช่วงหัวค่ำจนถึงเช้ามืด
  2. หากจำเป็นต้องดินทางไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ควรป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้โดนยุงกัด เช่น ทายากันยุง หรือ สเปรย์กันยุง ทั้งการใช้ที่ร่างกายและเสื้อผ้าทุกครั้ง
  3. หากจำเป็นต้องเข้าป่าหรือพื้นที่เสี่ยง แนะนำปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินการรับประทานยาป้องกันโรคมาลาเรีย
  4. ผู้ป่วยที่ไม่ได้ทำการรักษาอย่างทันท่วงที่ อาจมีอาการผิดปกติของระบบเลือด ไตวาย หรือเกิดภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง ถึงเสียชีวิตได้

หากมีอาการใดสงสัยเป็นโรคมาลาเรีย ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2562

ที่มา : ศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร