มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่

กลุ่มเสี่ยง

1. อายุ 50 ปีขึ้นไป เสี่ยงมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น

2. คนที่มีประวัติคนในครอบครั้ว มีโอกาสเป็นมากกว่าคนไม่มี 2 เท่า มีโอกาสเป็นมากกว่า

3. คนที่สูบบุหรี่ คนไม่สูบบุหรี่

วิธีดูแลสุขภาพ

1. รับประทุนอาหารที่มีกากใยสูง และดื่มน้ำให้เพียงพอ

2. ควรรับการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในผู้ที่ไม่มีอาการ แต่มีอายุมากกว่า 50 ปื สำหรับผู้ที่มีประวัติครอบครัวควรเริ่มที่อายุ 40 ปี หรือที่ อายุ 10 ปื ก่อนอายุของคนในครอบครัว ที่เป็นมะเร็งลำไส้ไหญ่

3. ผู้ที่มีประวัติลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือมีญาติพี่น้องมีติ่งเนื้อในลำไส้ไหญ่ ควรเริ่มตรวจเร็วขึ้นกว่าปกติ

ติดต่อเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ไหญ่ได้แล้ววันนี้ ที่คลินิกศัลยกรรมลำไส้ไหญ่และทวารหนัก อาคาร ภปร ชั้น 6

ข้อมูล ณ​ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : อ.นพ.สุภกิจ ชมวิลัย