มะเร็งร้าย ตรวจพบไว รักษาได้ ไร้กังวล

มะเร็งร้าย ตรวจพบไว รักษาได้ ไร้กังวล

โรคมะเร็งเกิดจากสาเหตุหลายปัจจัย ทั้งจากการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ อดหลับอดนอน ความเครียด การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ การบริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ และความอ้วน นอกจากนี้ ร้อยละ 5-15 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเกิดจากการถ่ายทอดททางพันธุกรรม หรือมรดกมะเร็งจากคนในครอบครัว

โรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในคนไทย

1. มะร็งเต้านม อันดับ 1 ของหญิงไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

2. มะร็งปากมดลูก ส่วนใหญ่กิดจากเชื้อไวรัส HIV ซึ่งติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพบมากขึ้นในผู้หญิงที่สูบบุหรี่

3. มะเร็งตับอันดับ 1 ของชายไทย มักเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เป็นโรคตับแข็ง การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C มักตรวจพบเมื่ออยู่ในขั้นที่ 2-3

4. มะเร็งปอด อันดับ 1 ของชายไทย 90% เกิดจากการสูบบุหรี่

5. มะเร็งต่อมลูกหมาก พบมากในผู้สูงอายุเพศชาย

มะเร็งไม่น่ากลัว หากหมั่นสำรวจตัวเอง และตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

Pin It on Pinterest