มะเร็งปิดอันตรายร้ายคร่าชีวิต

มะเร็งปิดอันตรายร้ายคร่าชีวิต

“โรคมะเร็งปอด” พบบ่อยเป็นอันดับที่ 3 ในเพศชายและ อันดับที่ 5 ในเพศหญิง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากที่สุดทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก สามารถรักษาให้หายได้ หากตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะแรกของโรค

การป้องกันมะเร็งปอดที่ได้ผลดีที่สุด คือ การเลิกสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยในระยะที่โรค มีการแพร่กระจายแล้ว มะเร็งปอดเป็นเซลล์ที่เจริญเติบโตผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ จนเกิดเป็นก้อนมะเร็งในเนื้อปอด หากไม่ได้รับการรักษา อาจลุกลามไปยังเนื้อปอดบริเวณข้างเคียง หรือแพร่กระจายต่อไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้างเคียง ตับ ปอด สมอง และกระดูกได้

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

ที่มา : พญ.ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

Pin It on Pinterest