มะเร็งปอดรอดได้ แค่หยุดสูบบุหรี่

มะเร็งปอดรอดได้ แค่หยุดสูบบุหรี่

มะเร็งปอด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโรคมะเร็งในคนไทยพบบ่อยเป็นอันดับสองในเพศชาย เป็นอันดับสี่ในเพศหญิง

สาเหตุ การรับสารก่อเกิดมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ที่พบบ่อย คือ ควันบุหรี่ ผู้ที่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องทั้งผู้ที่สูบเองหรือสูดควันบุหรี่จากคนรอบข้าง จะมีโอกาสเป็นมะร็งปอดสูงกว่าบุคคลที่ไม่สูบอย่างชัดเจน มลพิษจากสิ่งแวดล้อมบางชนิด ช่น Asbestos (แร่ใยหิน) Radon ซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสีที่พบได้ในครัวเรือน กลุ่มเสี่ยงจากปัจจัยอื่น เช่น ผู้ที่มีประวัติโรคมะเร็งของสมาชิกในครอบครัว

อาการ ไอเรื้อรัง เสมหะมีเลือด เหนื่อยหอบ อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปวดกระดูก ปวดศีรษะ หากมีการแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่น กลุ่มเสี่ยง หากไอต่อเนื่องเกิน 3 สัปดาห์ หรือไอผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เสมอ

การรักษา ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 3 อย่าง คือ ชนิดของมะเร็งปอด ขอบเขตการกระจายของโรคและสภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วย แพทย์จะพิจารณาให้การรักษาตามความเหมาะสม แต่การรักษาที่ดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้กิดไรค คือ การงดการสูบบุหรี่

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

Pin It on Pinterest