มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคร้ายของชายไทย พบบ่อยในชายวัยตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ในผู้ชาย 7 คน จะมีโอกาสพบมะเร็งต่อมลูกหมาก 1 คน* ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับการวินิจฉัยในระยะที่โรคยังไม่แพร่กระจาย ประมาณ 98% ของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ได้นานกว่า 5 ปี หลังได้รับการวินิจฉัย

อาการ

1. ปัสสาวะไม่พุ่งแรง

2. ปัสสวะบ่อยขึ้น กลางคืนจะลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยครั้ง

3. ปัสสาวะลำบาก บางรายพบปัสสาวะเป็นเลือด

4. ถ้ามีการกระจายไปยังกระดูก ทำให้ปวดบริเวณกระดูกได้

การรักษา

1. การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

2. การฉายรังหรือการฝังแร่บริเวณต่อมลูกหมาก เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

3. การให้ยากระตุ้นฮอร์โมน เพื่อหยุดการสร้างฮอร์โมนที่มีผลต่อการเริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

4. การให้ยาเคมีบำบัดมักให้ในกรณีที่ตัวโรคอยู่ในภาวะแพร่กระจาย การพิจารณาการรักษาด้วยวิธีดังกล่าว จะมีความแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งทีมแพทย์ที่จะพิจารณาจากระยะของโรค พยาธิสภาพของมะเร็ง ค่า PSA (Prostatic specific antigen) อายุ และสภาพร่างกายของผู้ป่วย

ชายไทยวัยตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไปควรเข้ารับการตรวสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความปกติได้ทันท่วงที

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : นพ.เพชร อลิสานันท์

Pin It on Pinterest