มะเร็งคอหอยหลังโพรงจมูก

มะเร็งคอหอยหลังโพรงจมูก

มะเร็งคอหอยหลังโพรงจมูก เกิดขึ้นในส่วนที่อยู่ด้านหลังโพรงจมูก ใกล้กับบริเวณฐานกะโหลกมักพบในกลุ่มคนที่มีเชื้อสายจีน พบมากเป็นอันดับ 6 ในไทย

ปัจจัยเสี่ยง

  1. พันธุกรรม
  2. การติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr (EBV)
  3. การสูบบุหรี่
  4. แอลกอฮอล์
  5. การกินปลาเค็ม

การรักษา : ใช้การฉายรังสีรักษา ร่วมกับเคมีบำบัด หรือการผ่าตัดในกรณีมีข้อบ่งชี้

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี