ภูมิแพ้กรุงเทพฯ มีจริงหรือ ?

ภูมิแพ้กรุงเทพฯ มีจริงหรือ ?

ตอบ มีส่วนจริง เพราะประชากรในเขตกรุงเทพฯ มีสัดส่วนของการป่วยหรือมีอาการของโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคแพ้อากาศ โรคปอดอักเสบ จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ มากกว่าคนในต่างจังหวัด ซึ่งอาจมาจาก สาเหตุของมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ ที่มากกว่าต่างจังหวัด

สาเหตุของโรคทางเดินหายใจ

  1. สิ่งแวดล้อม หรือมลพิษทางอากาศ
  2. สารก่อภูมิแพ้
  3. สภาพร่างกาย
  4. พันธุกรรม

ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษ มักป็นตัวกระตุ้นให้อาการที่เป็นอยู่เป็นมากขึ้น เช่น ในคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจอยู่แล้วบางครั้งแม้ไม่เจอสารก่อภูมิแม้เลยแต่การเปลี่ยนแปลงของมลภาวะที่เป็นพิษทั้งหลายก็ทำให้มีอาการได้

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

ที่มา : รศ. นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรกักร