ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

ภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัน ได้แก่

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงรุนแรง

ภาวะเลือดเป็นกรด

ซึ่งทั้ง 3 อาการสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรัง

คือ เกิดในระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นความเสื่อม

ของเส้นเลือดตามอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ได้แก่ สมอง หัวใจ ไต ตา เส้นเลือด

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560
ที่มา : อ.พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย

Pin It on Pinterest