ภาวะแทรกซ้อนของ “การผ่าตัดเปลือกตา” ควรเฝ้าระวัง

ภาวะแทรกซ้อนของ “การผ่าตัดเปลือกตา” ควรเฝ้าระวัง
  1. การมองเห็นลดลงอย่างผิดปกติหลังผ่าตัด
  2. อาจมีการติดเชื้อ มีหนองออกจากบริเวณแผล
  3. ปวดตา ตาปูดโปนมากอย่างผิดปกติ
  4. ตาแห้ง กระจกตาอักเสบ แผลที่กระจกตา
  5. แผลผ่าตัดแยก แผลเป็นนูน รอยเขียวซ้ำบริเวณรอบดวงตา

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร