ภาวะแทรกซ้อนของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดภาวะแทรกซ้อนนั้น เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุที่แตกต่างกัน โดยจะสามารถทราบด้วยการตรวจอย่างละเอียดผ่านการตรวจทางระบบประสาท การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และการเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง ซึ่งมีสาเหตุ ดังนี้

  1. การติดเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่มักทำให้มีอาการซึมลงและหมดสติอย่างรวดเร็ว อาจทำให้มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมองมีหนองในน้ำไขสันหลังและเสียชีวิตได้
  2. การติดเชื้อรา มักทำให้ความดันในกระโหลกศีรษะสูง โพรงน้ำในสมองโต ตาพร่ามัว ปวดศีรษะมาก หากไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้เช่นกัน
  3. การติดเชื้อวัณโรค อาจมีความผิดปกติของเส้นประสาทสมอง ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมอง และโพรงน้ำในสมองโต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจเป็นเหตุให้ทุพพลภาพและเสียชีวิตได้
  4. การติดพยาธิ อาจทำให้มีเลือดออกในสมอง และน้ำไขสันหลังได้จากการชอนไชของตัวพยาธิ

วิธีป้องกันตัวเอง

  • ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารปรุงสุก ให้ถูกสุขอนามัย และหลีกเลี่ยงอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบอาจมีพยาธิ
  • ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

คำแนะนำจากแพทย์
หากเกิดอาการสงสัยต่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือมีประวัติเสี่ยงและเกิดอาการ ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อให้ได้รับการวินิจยอย่างรวดเร็ว เนื่องจากโรคต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที

เผยแพร่เนื่องในวันเยื่อหุ้มสมองอักเสบโลก (วันที่ 24 เมษายน 2564)
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญ.อภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์