ภาวะเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะแบบไม่มีอาการ..เสี่ยงอันตรายแค่ไหน

ภาวะเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะแบบไม่มีอาการ..เสี่ยงอันตรายแค่ไหน

หากผลการตรวจสุขภาพประจำปี พบว่ามีเม็ดเลือดแดงปะปนอยู่มากผิดปกติ แม้จะไม่มีอาการใด ๆ แต่ไม่ควรชะล่าใจ เพราะการพบภาวะเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ อาจเป็นสัญญาณของโรคอื่น ๆ ได้

ภาวะเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะเป็นสัญญาณเตือนอาการไหนบ้าง

  1. โรคทางอายุรกรรม เช่น ภาวะไตอักเสบ ซึ่งอาจจะพบว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ หรือเม็ดเลือดแดงผิดรูปปะปนมาในปัสสาวะ
  2. โรคทางศัลยกรรม เช่น โรคนิ่ว โรคเนื้องอกในระบบปัสสาวะ โรคต่อมลูกหมากโต
  3. อาการติดเชื้อแบคทีเรีย
  4. การปนเปื้อนประจำเดือน

ดังนั้นหากตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565
ที่มา : อ. นพ.ดุษฎี โสวรรณทิพย์
ฝ่ายศัลยศาสตร์