ภาวะเบื่ออาหารระหว่างฉายแสง-เคมีบำบัด

ภาวะเบื่ออาหารระหว่างฉายแสง-เคมีบำบัด

ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรักษาตัวจากโรคมะเร็งด้วยการฉายแสงหรือเคมีบำบัด อาจเกิดอาการเบื่ออาหารหรือรับประทานได้น้อยลง ซึ่งหากรับประทานอาหารได้น้อยจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถให้เคมีบำบัดหรือฉายแสงต่อเนื่องได้ ดังนั้นผู้ป่วยควรปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

สาเหตุของภาวะเบื่ออาหาร

การรับรสชาติเปลี่ยนไป

เมื่อรักษาด้วยเคมีบำบัดอาจทำให้ลิ้นหรือจมูกมีการรับรสชาติหรือกลิ่นเปลี่ยนไป แต่อาการจะเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้น

วิธีเพิ่มความอยากอาหาร

ควรปรุงรสอาหารด้วยมะนาว หรือผักสมุนไพรจะช่วยชูรสชาติ ให้มีความอยากอาหารมากขึ้น

อิ่มเร็ว

  • ผู้ป่วยที่รับการฉายรังสีและเคมีบำบัดจะรู้สึกอิ่มเร็วทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลง
  • วิธีรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
  • แบ่งการรับประทานครั้งละน้อย แต่แยกเป็นวันละ 5-6 มื้อ
  • รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ปลา ไก่ หมู ไข่ นม
  • รับประทานไข่ได้ทั้งไข่แดงและไข่ขาว วันละ 1-2 ฟอง
  • ควรรับประทานนมไขมันต่ำ

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ป่วยมะเร็งควรรับประทานอาหารให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และเมื่อร่างกายของผู้ป่วยแข็งแรงจะทำให้การรักษามะเร็งมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล