ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ คือ การที่หัวใจมีการเต้นที่ผิดปกติ
อาจเป็นได้ทั้งเต้นเร็วหรือช้ากว่าปกติ หรือมีลักษณะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมออัตราการเต้นของหัวใจโดยปกติอยู่ที่ 60-100 ครั้ง/นาที ขณะพัก

วิธีตรวจอัตราการเต้นของหัวใจด้วยตนเองอย่างง่าย คือ การฝึกจับชีพจรด้วยการใช้นิ้วซีและนิ้วกลาง (หรือนิ้วนางร่วมด้วย) แตะที่ข้อมือค่อนไปทางฝั่งนิ้วหัวแม่มือ แล้วนับจำนวนการเต้นของชีพจรที่สัมผัสได้ว่า เต้นกี่ครั้งใน 1 นาที และสามารถตรวจความสม่ำเสมอการเต้นของชีพจรร่วมด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ช่วยในการวัดและคำนวนอัตราการเต้นของชีพจร สามารถค้นหาจากคำสำคัญ เช่น “ชีพจร” หรือ “heart rate” เป็นวิธีที่ใช้วัดอัตราการเต้นของชีพจร ที่สะดวกในการใช้งาน

วิธีป้องกันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

  1. จัดการกับ “ความเครียด” เนื่องจากร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนและสารสื่อประสาทประเภทต่าง ๆ ไปกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วและเต้นผิดจังหวะ
  2. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารและปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ เช่น ชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลัง และการสูบบุหรี่
  3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรหักโหมเกินไป
  4. ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพและพบแพทย์เมื่อสังเกตพบความผิดปกติ เช่น หากวัดชีพจรของตนเองแล้วสงสัยว่าผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษา

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์