ภาวะสูญเสียการได้ยินคืออะไร?

ภาวะสูญเสียการได้ยินคืออะไร?

ภาระสูญเสียการได้ยิน หมายถึง ความสามารถในการรับฟังเสียงลดลง โดยแบ่งเป็นระดับ ได้แก่

มากกว่า 20 เดซิเบล มีภาวะสูญเสียการได้ยิน

มากกว่า 40 เดซิเบลมีข้อบ่งชี้ในการใส่เครื่องช่วยฟัง

มากกว่า 90 เดซิเบล หูหนวก

สัญญาณเตือน

 • ความบกพร่องทางการได้ยิน
 • ได้ยินเสียงผิดปกติในหู
 • เข้าใจคำพูดแย่ลง
 • * ได้ยินแย่ลง
 • ตามบทสนทนาได้แย่ลง

สาเหตุ

 • อายุที่มากขึ้น
 • กรรมพันธุ์
 • การได้รับบาดเจ็บ อุบัติเหตุ
 • ขี้หูอุดตัน เยื่อแก้วหูทะลุ
 • โรคต่าง ๆ เช่น ติดเชื้อ เนื้องอก หินปูนเกาะกระดูก
 • อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังเป็นเวลานาน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา