ภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม เป็นภาวะความผิดปกติของสมองที่แสดงว่าผู้ป่วยมีความรู้คิดลดลง เช่น สมาธิ ความจำ ภาษา ความสามารถในการบอกทิศทาง การรับรู้ สิ่งแวดล้อม การคิดคำนวณการใช้หตุผลและการตัดสินใจ ความคิดชิงนามธรรมเป็นต้น อย่างน้อย 2 ด้าน เสื่อมถอยลงจากเดิมอย่างชัดเจนจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

 • พบบ่อยในผู้สูงอายุ
  • สาเหตุ เกิดได้จากหลายสาเหตุ
   • โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)
   • โรคหลอดเลือดสมอง
   • โรคความเสื่อมอื่น ๆ
   • การประสบอุบัติเหตุรุนแรง
  • การวินิจฉัย
   • การซักประวัติคนไข้
   • การตรวจเลือด
   • การตรวจเอกซเรย์
   • คอมพิวเตอร์ หรือ MRI
  • การดูแลรักษา
   • รักษาด้วยยาประดับประคอง
   • การรักษาโดยไม่ใช้ยา เช่น
   • การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนา
   • การรู้คิด

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2562

ที่มา : อ.นพ.ชาวิท ต้นวีระชัยสกุล