ภาวะท่อน้ำตาอุดตัน

ภาวะท่อน้ำตาอุดตัน

ภาวะท่อน้ำตาอุดตัน คือ ภาวะที่น้ำตาไม่สามารถระบายสู่โพรงจมูกได้ ทำให้เอ่อล้นจนเกิดน้ำตาไหลตลอดเวลา

สาเหตุ

  1. ไม่ทราบสาเหตุ
  2. เกิดภายหลังอุบัติเหตุบริวณจมูก เปลือกตา หรือใบหน้า ทำให้เกิดการฉีกขาดหรืออุดตันของท่อน้ำตา
  3. เนื้องอกที่ท่อทางเดินน้ำตา
  4. โรคบริเวณโพรงจมูก เช่น เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ หรือเนื้องอกบริเวณโพรงจมูก
  5. สิ่งแปลกปลอมอุดตันท่อน้ำตา เช่น หลังการอุดท่อน้ำตา เพื่อรักษาภาวะตาแห้ง

การรักษา แนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ และรักษาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร