ภาวะซึมเศร้า เราเสี่ยงเป็นรึเปล่า?

ภาวะซึมเศร้า เราเสี่ยงเป็นรึเปล่า?

ประเมินอาการของท่านในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยให้คะแนนตามความถี่ของอาการที่เกิดขึ้น

ไม่เป็นเลย 0 คะแนน เป็นบางวัน (1-7 วัน/ 2สัปดาห์) 1 คะแนน เป็นบ่อย ๆ (37วัน/ 2สัปดาห์) 2 คะแนน เป็นแทบทุกวัน 3 คะแนน

  1. เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร
  2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้
  3. หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป
  4. เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง
  5. เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป
  6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือเป็นคนทำให้ตนเอง หรือครอบครัวผิดหวัง
  7. สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร ช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
  8. พูดหรือทำอะไรช้จนคนอื่นสังเกตเห็น หรือกระสับกระส่าย จนไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนเคย
  9. คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี

ไม่เป็นเลย 0 คะแนน เป็นบางวัน (1-7 วัน/ 2 สัปดาห์) 1 คะแนน เป็นบ่อย ๆ (37 วัน/ 2 สัปดาห์) 2 คะแนน เป็นแทบทุกวัน 3 คะแนน

แบบประเมินใช้สำหรับประเมินตนเองในเบื้องต้นเท่านั้น หากมีคะแนนมากกว่า 7 ขึ้นไป ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

ที่มา : ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์