ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง อันตรายทั้งแม่ทั้งลูก

ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง อันตรายทั้งแม่ทั้งลูก

ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง คือ ภาวะความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ ที่มีโอกาสทำให้เกิดความผิดปกติต่อสุขภาพทั้งแม่และลูกในท้อง อาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

ปัจจัยเสี่ยง

1. ประวัติครรภ์ก่อนมีปัญหา เช่น ครรภ์เป็นพิษ

2. ทารกพิการหรือเสียชีวิตในครรภ์

3. มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน

4. ครรภ์แฝด

5. แม่อายุน้อยกว่า 18 ปีหรือมากกว่า 35 ปี

6. แม่สูงน้อยกว่า 140 cm.

7. แม่น้ำหนักเกินปกติ

8. แม่มีโรคประจำตัว เช่น SLE, ต่อมไทรอยด์, โลหิตจาง, โรคหัวใจ เป็นต้น

หากเข้าข่ายภาวะครรภ์เสี่ยงสูงควรเริ่มฝากครรภ์โดยเร็ว สามารถรับคำแนะนำและปรึกษากับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวขาญพาะด้าน แผนกสูตินรีเวช รพ.จุฬาฯ

อันตรายจากภาวะครรภ์เสี่ยงสูง

1. โลหิตจาง

2. ทารกโตช้าในครรภ์

3. เด็กตัวเล็กพัฒนาการไม่สมบูรณ์

4. เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์

5. ความดันโลหิตสูง

6. ครรภ์เป็นพิษ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.สมชย ธนวัฒนาเจริญ

Pin It on Pinterest